Til toppen Feedback
Filtrér redskaber
Synlighed

Sådan kommer et partnerskab i stand

Skabelon til hvorfor og hvordan

At samarbejde med en anden part gennem et partnerskab er sjovt, givende og lærerigt og kan give opbakning fra jeres lokalsamfund. Hvad enten I er på udkig efter nye ressourcer, nye vinkler på jeres arbejde eller noget tredje, kan et partnerskab være en god idé.

Synlighed

Hold åbent hus i foreningen

Punkter til forberedelsesmøde

Åbent hus er en nem og effektiv måde at synliggøre Jeres aktiviteter på – oven i købet i egne lokaler. Efterfølgende er det lettere at få gæsterne til at komme igen, da de jo allerede ved, hvem I er, og hvor I holder til.

Synlighed

Lav en interessentanalyse

Trin-for-trin guide til at lave en interessentanalyse

Overalt i jeres omgivelser er der folk, som har interesse i jeres foreningsarbejde og som kan bidrage til, at I når jeres mål. Det kræver blot, at I bliver bevidste om at inkludere dem, og at I kan tale til dem på ”deres sprog”. Det kan en interessentanalyse hjælpe jer med.

Synlighed

Find foreningens værdier frem

Øvelse i at formidle din forenings værdier og kompetencer i et klart budskab

Forældre lægger stor vægt på, hvilke værdier og kompetencer deres børn tilegner sig, når de skal vælge forening. Det er derfor vigtigt at være helt skarp på, hvilke værdier jeres forening står for. Det kan denne øvelse hjælpe jer med at blive.

Synlighed

Forklar Rødhætte relevant

Øvelse i at kommunikere Jeres budskab klart og præcist

Det er ofte nyttigt kort og præcist at kunne forklare formålet med sin forening eller aktivitet. Ved at skrive eventyret Den lille Rødhætte om til en nyhedsartikel kan I skærpe evnen til at tænke journalistisk og arbejde med nyhedstrekanten.

Synlighed

Gode råd til at indgå partnerskab med kommunen

Gode råd fra et konkret eksempel på partnerskab

Et partnerskab med kommunen kan have stor positiv effekt for din forening og kommunen. Her kan du få gode råd og inspiration til, hvordan du starter et partnerskab med kommunen. Rådene baserer sig på inklusionsprojektet ’Nye Cirkler i Trekanten’ fra 2012.

Synlighed

Kontakt lokalpolitikerne og kommunen

Gode råd, hvis du vil skabe kontakt til en lokalpolitiker eller kommunen

Det økonomiske råderum i kommunerne er blevet mindre. I hjælper dem på vej til et styrket foreningsliv ved at fortælle, hvad de får ud af at støtte jer.  Her er tre bud på, hvordan du skaber kontakt – og skaber opbakning til foreningens aktiviteter.

Synlighed

Planlæg en visionsaften med gæster udefra

Forslag til inspirationsaften med eksterne gæster

Står I over for et arrangement i foreningen, hvor I skal lægge linjerne for kommende aktiviteter, kan det måske være interessant for Jer at få eksterne input med til et sådant møde. Nye perspektiver giver ofte nye idéer.

Synlighed

Lav en kommunikationsplan

Skabelon og eksempel på klassisk kommunikationsplan der kan styrke foreningens kommunikation

Hvad skal børn/forældre/ledere vide, og hvornår skal de vide det? Hvor ofte skal vi gøre os bemærket i pressen? Hvor ofte skal vi opdatere vores hjemmeside? Svarene er gode at have, inden spørgsmålene opstår. En klar kommunikationsplan er en stor hjælp.

Synlighed

Bliv synlig!

Program med øvelser for at gøre foreningen mere synlig

Synlighed er nødvendig, hvis andre skal finde ud af, hvorfor de skal have fat i lige netop Jeres forening. Gennem en række øvelser bliver I klædt på til at undersøge, hvad I gerne vil opnå, hvem I vil være synlige for, og hvordan I opnår synligheden.

Synlighed

Få Jer en elevatortale

Øvelse der hjælper dig med på kort tid at forklare, hvad Jeres forening står for

Vi brænder for vores aktiviteter, er engagerede og har en god sag – men hvordan er det lige, at man får fortalt det til andre? Med en elevatortale får du skærpet dit budskab til andre. Elevatortaler kan bl.a. bruges til nye forældre om, hvilke kompetencer børnene får hos Jer, skabe opbakning hos lokalpolitikere, handle om en kerneaktivitet eller det unikke ved Jeres forening. Elevatortalens indhold afhænger af målgruppen.

Synlighed

Skriv en god pressemeddelelse

Vejledning til udformning af en god pressemeddelelse

Journalister skal bruge nogle bestemte oplysninger i en pressemeddelelse. Leverer I dem, øger I Jeres muligheder for at få en historie i avisen. Denne skabelon hjælper dig med at skrive en god pressemeddelelse, så I kan få Jeres budskab ud til læserne.

Synlighed

Udfordr Jeres værdier på Værdibørsen

Rollespil til at afklare foreningens værdier

Det kan være interessant at finde frem til, hvilke værdier der er vigtige for Jer i foreningsarbejdet. Denne øvelse hjælper Jer med, gennem forhandling og dialog, at komme frem til en række fælles værdier.

Synlighed

Skriv en nekrolog over foreningen

Øvelse til værdiafklaring

Ofte finder man ikke ud af, hvad man har, før det ikke er der mere. Har I brug for at få diskuteret, hvorfor I egentlig er til? At skrive en nekrolog over Jeres forening er en god måde at få skudt debatten i gang.

Synlighed

Byg Jeres værdier med LEGO

Oplæg til debat om foreningens eller gruppens værdier

Ord kan begrænse kreativitet, og ved at bruge hænderne i stedet får I andre perspektiver frem i lyset. Find byggeklodserne frem og lad din forening skabe Jeres bud på ”værdifuldt foreningsarbejde”.

Synlighed

Pust nyt liv i Jeres værdier

Øvelse til at diskutere foreningens værdier

Det er godt at have et værdisæt, men hvis det ligger og samler støv på en hylde, kan det være lige meget. Denne øvelse er en enkel måde at puste nyt liv i værdierne bag Jeres forening.

Synlighed

Bliv synlig på skolernes yngste klassetrin

Skabelon der hjælper Jer med at blive synlig på de lokale skolers 0.-2. klassetrin.

Hvis I gerne vil have flere medlemmer i alderen 6-8 år, kan det være en god idé at gøre opmærksom på Jer selv på de lokale skoler. Skabelonen her hjælper Jer med at få foden indenfor.

Synlighed

Bliv synlig i den lokale SFO

Vejledning i at blive synlig i den lokale SFO

Hvis I gerne vil have flere medlemmer i alderen 6-11 år, er det en god idé at finde ud af, om I kan samarbejde med de lokale skolefritidsordninger (SFO). På den måde kan I give børnene en smagsprøve på, hvad Jeres forening er for en størrelse.

Synlighed

Deltag i Foreningernes dag

Inspiration til planlægning af en lokal Foreningernes dag

Der kan være stor værdi i at samarbejde med kommunen om at arrangere en ”Foreningernes dag”. Med dette redskab vil du blive klædt på til at arrangere en dag, hvor byens foreninger arbejder sammen om at sætte foreningslivet på dagsordenen.

Synlighed

Kortlæg foreningens styrker og muligheder

Skabelon til udfærdigelse af SUMO-analyse

Når jeres forening skal arbejde strategisk eller vil indgå et samarbejde med andre, er det en stor fordel at kende jeres styrker og muligheder. Skab overblik over foreningens Styrker, Udviklingspotentiale, Muligheder og Opmærksomhedspunkter (SUMO).

Synlighed

Inspiration til samarbejdsmuligheder

Se nye muligheder og indgå samarbejdsaftaler

Sæt fokus på Jeres lokale samarbejdsmuligheder og få såvel eksisterende aftaler som nye muligheder frem i lyset. På den måde kan I få overblik over, hvordan I udnytter ressourcerne i Jeres lokalsamfund bedst muligt.

Synlighed

Afhold en paneldebat

Inspiration til planlægning af en politisk paneldebat

Lokalpolitikere har stor indflydelse på rammerne for kulturlivet. Derfor er det en god idé nogle gange at minde dem om vigtigheden af foreningsliv. En paneldebat er en god måde at få sat temaer, som er vigtige for Jer, på den lokalpolitiske dagsorden.

Synlighed

Samarbejd med en virksomhed

Inspiration til etablering af samarbejde med lokal virksomhed

Samarbejde mellem lokalforeninger og virksomheder er til gavn for begge parter. Økonomisk i forhold til medlems- og lederrekruttering og i forhold til forankring i lokalsamfundet. Her får I et bud på, hvad I kan få ud af at samarbejde med en lokal virksomhed.

Synlighed

Lav et mikro-partnerskab med kommunen

Hjælp til at indgå mikro-partnerskaber

At indgå samarbejde i det små er godt for jeres forening og for kommunen. Måske samarbejder I allerede uden at tænke over det, og så kan det af flere grunde være en god idé at omtale samarbejdet som et ”mikro-partnerskab”.

Synlighed

Brug Naturens Dag aktivt

Inspiration til at deltage i Naturens Dag i september

Brug naturen aktivt til at skabe synlighed i jeres lokalområde. Der er mange gode grunde til at opholde sig i naturen, og særligt børn har stor glæde af udfordringer med og i naturen. Inviter derfor andre med, som ikke er vant til at være så meget i naturen som jer.

Synlighed

Søg om tilladelser

Skabelon til en god ansøgning om tilladelse

Events eller arrangementer på gader og stræder kan være en god måde at gøre opmærksom på Jer selv eller en konkret sag. Inden I går i gang, er det dog en god idé at finde ud af, om I må, hvornår I må, og hvordan I skal gøre det.

Synlighed

Fortæl den gode historie om din forening

Tjekliste til at gøre den gode historie endnu bedre

Der findes gode historier i alle foreninger, og det er vigtigt at kunne formidle dem. Her får I tips og tricks til at vinkle, skrive og fotografere Jeres gode historier. Brug tjeklisten til at sikre, at I har husket det hele.

Synlighed

Lokale samråd fra Gedser til Skagen

Overblik over, hvordan du kan bruge dit lokale Samråd

Der er ca. 65 lokale samråd i landets 98 kommuner. Her er en introduktion til, hvad et samråd er og et indtryk af, hvad de arbejder med. Til det lokale samråd er en række spørgsmål til inspiration for, hvordan Jeres samråd bedst giver mening.

Synlighed

Læg et budget

Budgetskabelon for et arrangement

Økonomien skal være på plads til ethvert arrangement – både større og mindre. Det kan nogle gange være svært at overskue. Her får du hjælp til at lægge et budget.

Synlighed

Spil Værdibingo

Et simpelt brætspil om værdier i organisationen

Brætspillet Værdibingo er en sjov og anderledes måde til at forstå værdierne i Jeres forening. Ved at se på andre virksomheders værdier bliver det nemmere at sætte ord på Jeres værdier, så de giver mening for andre.

Eksempler

Om siden

Du og din forening har meget at byde på i dit lokalområde. Foreningsredskaber.dk er til dig, der vil styrke din forening i forhold til dit lokalområde. Redskaberne giver dig inspiration til at arbejde med værdier, partnerskaber, politik, synlighed og kommunikation. Du vælger det redskab, der giver mening for din forening. Foreningsredskaber.dk kan hjælpe dig til at fortælle dit lokalområde, hvad din forening står for, og hvad I tilbyder børn og unge.

Redskaberne er blevet til i et samarbejde mellem konsulenter og frivillige fra KFUM-Spejderne i Danmark, Det Danske Spejderkorps, DUI-LEG og VIRKE, Danske Baptisters Spejderkorps, De grønne pigespejdere, KFUM og KFUK i Danmark og FDF. Vi har til sammen over 90.000 medlemmer, og vi siger tak til alle, der gør en indsats til fordel for børn og unge. Tak til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der har støttet foreningsredskaber.dk gennem initiativstøtten.

Foreningsredskaber.dk opdateres af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd. Du er velkommen til at sende ris, ros og forslag til nye redskaber til samraadet@dds.dk.

God fornøjelse med det frivillige arbejde i din forening.


 

X

Har du forslag til nye foreningsredskaber?


Vi arbejder hele tiden på at udvikle siden, og vil meget gerne have dine ideer og kommentarer. Brug formularen eller send en mail til samraadet@dds.dk.

Dit navn
Din e-mail*
Din besked